Форум Учасників Дорожнього Руху / Форум Участников Дорожного Движения

ВОДИТЕЛЬ vs ВЛАСТЬ. Лицом к лицу => Всё о... => Всё о прокуратуре => Тема розпочата: Sergey Mishenko від 14 Травня, 2011, 21:42:19

Назва: Постанова оскарженю не підлягає!?
Відправлено: Sergey Mishenko від 14 Травня, 2011, 21:42:19
(http://s55.radikal.ru/i148/1105/43/1f45c6511750.jpg)

ЗУ "Про прокуратуру" ст.20,21,22. Какие будут мысли?
Назва: Re: Постанова оскарженю не підлягає!?
Відправлено: Sergey Mishenko від 22 Травня, 2011, 19:23:04
Генеральному  прокурору України


 
 
ЗАЯВА

про скоєння  злочину

(на підставі  ст.ст. 95, 97 КПК України)

      Прошу притягнути до кримінальної відповідальності  суддю Шахтарського районного суду Донецької області Кобаль М.І., котрий 13.05.2011 виніс завідомо незаконну постанову. 
 

Додатки: копія постанови судді Кобаль М.І.,....


После консультации мне предложили такой вариант. Я согласился.
Назва: Re: Постанова оскарженю не підлягає!?
Відправлено: odessa від 22 Травня, 2011, 19:52:51
Прокуратура не может "щимить" судей...
 
Назва: Re: Постанова оскарженю не підлягає!?
Відправлено: Sergey Mishenko від 22 Травня, 2011, 21:33:05
Прокуратура не может не может "щимить" судей...
 
Или не захочет? Вот и узнаем. Завтра должна быть в Киеве.
 А кто может?
Назва: Re: Постанова оскарженю не підлягає!?
Відправлено: Sereg@ від 23 Травня, 2011, 00:57:49
Суд высшей инстанции, по идее, такое должен рассматривать.
Назва: Re: Постанова оскарженю не підлягає!?
Відправлено: just від 23 Травня, 2011, 02:12:31
Порядок обжалования действий судьи, подробно расписан на сайте минюста http://www.minjust.gov.ua/0/Access_law , и здесь:
http://www.vru.gov.ua/index.php?u,infu,informgu
http://vkksu.gov.ua/discipline/

За такой "косяк", предусмотрена ответственность вплоть до увольнения.
Стоит заметить, что это никак не влияет на отмену судебного решения,
"Законність та обґрунтованість судових рішень, у тому числі неправильне застосування або наявність порушень судом норм матеріального чи процесуального права, що призвели до неправильного вирішення справи, невідповідність висновків суду обставинам справи, перевіряються лише судами апеляційної та касаційної інстанцій."

Здесь про ответственность судьи ( пункт4, часть3 - это Ваш случай)

Дисциплінарна відповідальність судді

         Судді як носії судової влади при здійсненні правосуддя є незалежними від будь якого впливу, нікому не підзвітні і підпорядковуються лише закону. Держава охороняє самостійність і незалежність суддів, встановлюючи спеціальні гарантії, які стосуються не тільки особливого порядку призначення і обрання суддів, а й притягнення їх до відповідальності та звільнення з посади.

         Особливість статусу суддів має суттєвий вплив на визначення підстав виникнення дисциплінарної відповідальності суддів, кола суб'єктів, які можуть ініціювати питання про дисциплінарну відповідальність суддів, органів, що правомочні вирішувати питання про дисциплінарну відповідальність суддів.

         Підстави дисциплінарної відповідальності суддів визначені у пункті 5 частини 4 статті 125 Конституції України, згідно якої суддя звільняється з посади органом, що його обрав (Верховна Рада України), або призначив (Президент України), у разі порушення суддею присяги, а також статтею 83 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, а саме:

         1) істотні порушення норм процесуального права при здійсненні правосуддя, пов'язані, зокрема, з відмовою у доступі особи до правосуддя з підстав, не передбачених законом, порушення вимог щодо автоматичного розподілу та реєстрації справ у суді, правил підсудності та підвідомчості справ, необґрунтованого вжиття заходів забезпечення позову, безпідставне надання терміну для усунення строків позовної заяви та її повернення;

         2) невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого Законом;

         3) порушення вимог щодо неупередженого розгляду справи, зокрема щодо відводу чи самовідводу;

         4) систематичне або грубе одноразове порушення правил суддівської етики, що підриває авторитет правосуддя. Поведінка судді розглядається на службі в суді і за ним. Щодо поведінки судді в суді, то підставами для притягнення до дисциплінарної відповідальності може бути:

         - порушення обов'язків безсторонності (несамоусунення від слухання справи, коли виникає конфлікт інтересів);

         - порушення обов'язків добропристойності в стосунках із сторонами, їх представниками, свідками, колегами, (наприклад втручання в роботу іншого судді);

         - порушення закону в зв'язку із кричущою недбалістю або невисловлення своєї думки в письмовій формі, коли цього вимагає закон або висловлення своєї думки без наведення фактів, які змусили суддю ухвалити таке рішення;

         - неодноразові або необґрунтовані затримки в ухваленні рішення або здійснення інших дій, які стосуються виконання судових функцій, будь-яке інше нехтування своїми обов'язками;

         - участь у діяльності, несумісній з обов'язками судді, передоручення виконання своєї роботи іншій особі, позапроцесуальне внесення змін і доповнень у судові рішення, будь-яка інша поведінка, яка компрометує безсторонність або добропристойність судової системи.

         Що стосується поведінки суддів поза судом, то до цього відноситься використання посади судді з метою одержання неправомірних переваг, дружні стосунки із сторонами у справах різних юрисдикцій, участь у позасудовій діяльності на яку не було дано згоди з боку уповноваженого на те органу чи посадової особи, будь-яка інша діяльність чи поведінка яка загрожує втратою довіри до судової системи, принижує її честь та гідність.

         5) розголошення таємниці, що охороняється законом, в тому числі таємниці нарадчої кімнати або таємниці, яка стала відомою судді під час розгляду справи у закритому судовому засіданні;

         6) неподання, або несвоєчасне подання для ознайомлення декларації про майновий стан, відображення в ній завідомо неправдивих відомостей.

         Скасування або зміна судового рішення не тягне за собою дисциплінарної відповідальності судді, який брав участь при ухваленні цього рішення, якщо при цьому не було допущено навмисного порушення норм права чи несумлінного ставлення до службових обов'язків, що потягло за собою істотні наслідки.

         Статтею 84 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” визначено право ініціювати питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, а саме звертатися зі скаргою (заявою) щодо неправомірних дій судді, яка може мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді, має кожен, кому відомі такі факти. Для цього Вища кваліфікаційна комісія суддів України затвердила на своєму офіційному веб-порталі зразок скарги (заяви) щодо неналежної поведінки судді, який може використовуватися для повідомлення Вищій кваліфікаційній комісії суддів України відомостей про порушення суддею вимог щодо його статусу, посадових обов'язків чи присяги судді. Названа норма закону також застерігає суб'єктів звернення від зловживання правом звернення до ВККСУ. До цього поняття Закон відносить ініціювання питання відповідальності судді без достатніх на те підстав, а також використання такого права як засобу тиску на суддю у зв'язку із здійсненням ним правосуддя. Останнє, у разі доведеності факту, буде вважатися впливом на суддю, а відтак порушенням конституційних гарантій його правового статусу. Окрім того, цей Закон застережує, що дисциплінарна справа щодо судді не може бути порушена за анонімними заявами та повідомленнями. Отже звернення до ВККСУ зі скаргою (заявою) щодо поведінки судді має, окрім іншого, відповідати вимогам Закону України “Про звернення громадян” (Зразок додається). Скарга (заява) оформлена без дотримання вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніше як через десять днів від дня її надходження.  Виконавши всі вимоги заявник вправі знову звернутись до ВККСУ в межах строку, визначеному законом (дисциплінарне стягнення до судді, відповідно до частини 4 статті 87 Закону, застосовується не пізніше шести місяців з дня відкриття ВККСУ провадження в дисциплінарній справі, але не пізніше року з дня вчинення проступку, без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування судді у відпустці).

         Дисциплінарне провадження щодо судді, як передбачено статтею 85 Закону, здійснюють:

         1) Вища кваліфікаційна комісія суддів України — щодо місцевих та апеляційних судів;

         2) Вища рада юстиції — щодо суддів спеціалізованих судів та суддів Верховного Суду України. З метою забезпечення неупередженого, об'єктивного розгляду питань про дисциплінарну відповідальність суддів ці органи повинні у своїй діяльності бути незалежними, самостійними і здійснювати свої повноваження виключно на підставах, у межах та порядку, передбачених Конституцією України, цим Закону та Законом України “Про Вищу раду юстиції”.

         Дисциплінарне провадження щодо судді здійснюється у певному порядку, передбаченому статтею 86 цього закону, а саме:.......... http://vkksu.gov.ua/discipline/
Назва: Re: Постанова оскарженю не підлягає!?
Відправлено: Sereg@ від 23 Травня, 2011, 02:38:07
Эх, это б в жизнь еще воплотить. Судьи у нас - высшая каста, пля. Белая кость (((
Назва: Re: Постанова оскарженю не підлягає!?
Відправлено: Sergey Mishenko від 23 Травня, 2011, 20:21:35
Порядок обжалования действий судьи, подробно расписан на сайте минюста http://www.minjust.gov.ua/0/Access_law , и здесь:
http://www.vru.gov.ua/index.php?u,infu,informgu
http://vkksu.gov.ua/discipline/

За такой "косяк", предусмотрена ответственность вплоть до увольнения.

И всё??? Это и по "уголовке" тоже? 
Назва: Re: Постанова оскарженю не підлягає!?
Відправлено: just від 24 Травня, 2011, 01:00:23
Порядок обжалования действий судьи, подробно расписан на сайте минюста http://www.minjust.gov.ua/0/Access_law , и здесь:
http://www.vru.gov.ua/index.php?u,infu,informgu
http://vkksu.gov.ua/discipline/

За такой "косяк", предусмотрена ответственность вплоть до увольнения.

И всё??? Это и по "уголовке" тоже? 
Этот путь более реальный.
Если интересует "уголовка", то недавно обсуждали здесь: http://www.urist.in.ua/showthread.php?t=148380
Очень познавательно...
Назва: Re: Постанова оскарженю не підлягає!?
Відправлено: Sergey Mishenko від 24 Травня, 2011, 21:02:49
Порядок обжалования действий судьи, подробно расписан на сайте минюста http://www.minjust.gov.ua/0/Access_law , и здесь:
http://www.vru.gov.ua/index.php?u,infu,informgu
http://vkksu.gov.ua/discipline/

За такой "косяк", предусмотрена ответственность вплоть до увольнения.

И всё??? Это и по "уголовке" тоже? 
Этот путь более реальный.
Если интересует "уголовка", то недавно обсуждали здесь: http://www.urist.in.ua/showthread.php?t=148380
Очень познавательно...
Спасибо!

У меня с этим судьёй "проблемы" после первого решения начались, это второе его решение. А насчёт жалоб в дисциплинарку так нужно поучиться, а то впереди много "интересного", а Европейский суд не принимает жалобы с Украины, в связи с нарушениями порядка расмотрения жалоб, расказали мне про такое. Так вопреки решения суда "обжалованию не подлежит" написана апеляция, не мной, я слабоват для этого, а потом будет и касация, не смотря на решения апеляции, тоже напишет "обжалованию не подлежит".

Кстати, вроде в дисциплинарку нужно писать, когда будут пройдены все этапы обжалования?   
Назва: Re: Постанова оскарженю не підлягає!?
Відправлено: Sergey Mishenko від 26 Липня, 2011, 21:49:31
Ну вот и ответ прокуратуры.
(http://s54.radikal.ru/i146/1107/17/38a2f2505083.jpg)
Апеляция отказала в открытии производства. Есть ответ. Подана касация. А как же касацию будут рассматривать без апеляции?
 КАСУ   Стаття 214. Прийняття касаційної скарги судом
                 касаційної інстанції
4. Суддя-доповідач   відмовляє   у   відкритті    касаційного
провадження у справі, якщо:
 2) справа не переглядалася в апеляційному порядку;


 
Назва: Re: Постанова оскарженю не підлягає!?
Відправлено: YaAA від 27 Липня, 2011, 11:09:17
Апеляция отказала в открытии производства. Есть ответ. Подана касация. А как же касацию будут рассматривать без апеляции?
 КАСУ   Стаття 214. Прийняття касаційної скарги судом
                 касаційної інстанції
4. Суддя-доповідач   відмовляє   у   відкритті    касаційного
провадження у справі, якщо:
 2) справа не переглядалася в апеляційному порядку;

Ухвалу апеляяционного суда об отказе в открытии производства Вы можете обжаловать в касационном суде, это право дано Вам ст. 211 ч.2 КАСУ, если конечно у Вас есть подтверждение, что  апеляционным судом нарушены нормы процесуального права.
Назва: Re: Постанова оскарженю не підлягає!?
Відправлено: Sergey Mishenko від 27 Липня, 2011, 20:31:46
Апеляция отказала в открытии производства. Есть ответ. Подана касация. А как же касацию будут рассматривать без апеляции?
 КАСУ   Стаття 214. Прийняття касаційної скарги судом
                 касаційної інстанції
4. Суддя-доповідач   відмовляє   у   відкритті    касаційного
провадження у справі, якщо:
 2) справа не переглядалася в апеляційному порядку;

Ухвалу апеляяционного суда об отказе в открытии производства Вы можете обжаловать в касационном суде, это право дано Вам ст. 211 ч.2 КАСУ, если конечно у Вас есть подтверждение, что  апеляционным судом нарушены нормы процесуального права.

В Высшем админ суде уже не первая касация и пока тишина. У некоторых срок уже больше месяца.


Меня сейчас больше интересует, что нужно делать с этим ответом. Судя из написанного, то они могут, но не хотят! При подаче в суд на прокуратуру в какой суд подавать местный или окружной административный. В иске просить признать действия прокурора не правомерными и обязать дать объективный ответ. Это мысли в слух.
Назва: Re: Постанова оскарженю не підлягає!?
Відправлено: YaAA від 28 Липня, 2011, 08:41:33
В Высшем админ суде уже не первая касация и пока тишина. У некоторых срок уже больше месяца.


Есть и больше пол года и более.

Цитувати
Меня сейчас больше интересует, что нужно делать с этим ответом. Судя из написанного, то они могут, но не хотят! При подаче в суд на прокуратуру в какой суд подавать местный или окружной административный. В иске просить признать действия прокурора не правомерными и обязать дать объективный ответ. Это мысли в слух.

Если  память не изменяет,   55 статья Конституции гарантирует право оскарження, в суд можно подать и на президента, но вот результат...
А что вы можете обжаловать у действиях прокурора?, ответ он дал?  - дал, постанов об отказе в возбуждении УГ он не выносил, короче  - безсмысленно, ИМХО полная потеря времени и только.
Назва: Re: Постанова оскарженю не підлягає!?
Відправлено: Sergey Mishenko від 28 Липня, 2011, 20:20:01
Я с этими законами не могу подружиться. В большинстве случаев "понимаю, но сказать не могу". Вот и сейчас мысли приводят к тому, что в суд нужно подать за нарушение ст.19 ЗУ "Про звернення громадян", ответчик прокурор, а третье лицо судья. За это даже пойду к юристу, заплачу и время своё потрачу, а "удовольствия" сколько!!!! Судья будет давать объяснения с прокурором, а то привыкли ...... Параллельно напишу в прокуратуру выше, мол не внимательно рассмотрели заявление, не учли, что нет доказательств, что постанова "законна та обгрунтована"  .... 
Назва: Re: Постанова оскарженю не підлягає!?
Відправлено: Zloj_ya від 02 Серпня, 2011, 14:46:17
Я с этими законами не могу подружиться. В большинстве случаев "понимаю, но сказать не могу". Вот и сейчас мысли приводят к тому, что в суд нужно подать за нарушение ст.19 ЗУ "Про звернення громадян", ответчик прокурор, а третье лицо судья. За это даже пойду к юристу, заплачу и время своё потрачу, а "удовольствия" сколько!!!! Судья будет давать объяснения с прокурором, а то привыкли ...... Параллельно напишу в прокуратуру выше, мол не внимательно рассмотрели заявление, не учли, что нет доказательств, что постанова "законна та обгрунтована"  .... 

   Я в 2004 г. тоже так горячился, задавая здесь вопросы типа: "А могу ли я подать в суд на судью?" Мне квалифицированно объяснили, что НЕ  могу и я перестал на это уповать. Сейчас уж точно не припомню, почему нельзя, но то, что нельзя - в голове отложилось.
Назва: Re: Постанова оскарженю не підлягає!?
Відправлено: Sergey Mishenko від 03 Серпня, 2011, 21:39:05
Я с этими законами не могу подружиться. В большинстве случаев "понимаю, но сказать не могу". Вот и сейчас мысли приводят к тому, что в суд нужно подать за нарушение ст.19 ЗУ "Про звернення громадян", ответчик прокурор, а третье лицо судья. За это даже пойду к юристу, заплачу и время своё потрачу, а "удовольствия" сколько!!!! Судья будет давать объяснения с прокурором, а то привыкли ...... Параллельно напишу в прокуратуру выше, мол не внимательно рассмотрели заявление, не учли, что нет доказательств, что постанова "законна та обгрунтована"  .... 

   Я в 2004 г. тоже так горячился, задавая здесь вопросы типа: "А могу ли я подать в суд на судью?" Мне квалифицированно объяснили, что НЕ  могу и я перестал на это уповать. Сейчас уж точно не припомню, почему нельзя, но то, что нельзя - в голове отложилось.
А почему на судью? На прокурора. А если нельзя судью привлечь как третье лицо, так можно попробовать как свидетеля. Опять же, это мои мысли в слух.
Назва: Re: Постанова оскарженю не підлягає!?
Відправлено: Sergey Mishenko від 17 Вересня, 2011, 19:51:51
Что-то у меня рука дрогнула на местного прокурора в суд подавать :) и написал в областную прокуратуру, и получил ответ
(http://s45.radikal.ru/i108/1109/8e/8f425f555860.jpg)(http://s59.radikal.ru/i163/1109/89/65f945f5ff65.jpg)
Я просто удивляюсь уверенности "власти". Зачем нужно мне  "идти" дальше? Неужели трудно ИМ решить вопрос .... Не со мной!
Назва: Re: Постанова оскарженю не підлягає!?
Відправлено: Sergey Mishenko від 10 Листопада, 2011, 20:34:53
Была написана жалоба в Генеральную .....
(http://s017.radikal.ru/i412/1111/9d/26e8a283602f.jpg) (http://s002.radikal.ru/i197/1111/bd/0cb733f89e1a.jpg)

Как орган который должен следить за соблюдением законности, сам нарушает ЗУ "Про звернення громадян"? Что делать простому гражданину?
Назва: Re: Постанова оскарженю не підлягає!?
Відправлено: YaAA від 11 Листопада, 2011, 10:05:01
"? Что делать простому гражданину?

Дак на руси вопрос "что делать" будет вечным, всю жизнь народ борится, борится, а вопрос остается, остается... :(
Назва: Re: Постанова оскарженю не підлягає!?
Відправлено: Sergey Mishenko від 04 Листопада, 2012, 20:43:52
Иногда на консультации не всегда договаривают .... ;)
ЗУ "Про судоустрій та статус суддів"
  Стаття 91. Повноваження Вищої кваліфікаційної комісії
                суддів України
 7) приймає  рішення  про  відсторонення  судді  від  посади у
зв'язку з притягненням його до  кримінальної  відповідальності  на
підставі вмотивованої постанови Генерального прокурора України;