Автор Тема: Отмена постановления - новая(старая) технология.  (Прочитано 3385 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline vad160568

 • Hero Member
 • *****
 • Повідомлень: 9296
 • карма +467/-27
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66107039

Справа № 522/5661/17

Провадження№ 2а/522/1330/17

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2017 року Приморський районний суд м. Одеси


у складі: головуючого судді Бойчука А. Ю.

при секретарі Іскрич В. В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за адміністративним позовом ОСОБА_1 до Інспектора Управління патрульної поліції у м. Одеса лейтенанта поліції ОСОБА_2 про визнання протиправною та скасування постанови, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач, ОСОБА_1, звернувся до суду з адміністративним позовом до Інспектора Управління патрульної поліції у м. Одеса лейтенанта поліції ОСОБА_2 по якому просив: визнати протиправною та скасувати постанову про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване не в автоматичному режимі серії ЕАА-№071191 від 11.03.2017 року, якою на ОСОБА_1 на підставі ч. 1 ст. 122 КЗпАП України накладено штраф у розмірі 255 грн.

Свої вимоги мотивував тим, що вказана постанова винесена з порушенням вимог ст..ст. 245, 251, 280 КУпАП, вважає її протиправною та такою, що підлягає скасуванню.

Позивач ОСОБА_1 у судове засідання не зявилися, надавши суду заяву, згідно якої просив задовольнити позовні вимоги та розглянути справу за його відсутністю.

Відповідач до суду також не зявився, про час, дату та місце судового засідання сповіщений належним чином.

У відповідності до ч.4ст.128 КАС Україниу разі неприбуття відповідачасубєкта владних повноважень, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, без поважних причин або без повідомлення ним про причини неприбуття розгляд справи не відкладається і справу може бути вирішено на підставі наявних в ній доказів.

Суд, на підставі ст.86 КАС України, оцінивши безпосередньо, всебічно, повно та об`єктивно досліджені у судовому засіданні докази, вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Правовідносини між сторонами по справі є адміністративно-правовими та урегульовані положеннями КАС України та КУпАП України.

Відповідно до ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням є (проступок) протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права та свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Судом встановлено, що 11 березня 2017 року Інспектор Управління патрульної поліції у м. Одеса лейтенант поліції ОСОБА_2 виніс постанову про накладення на ОСОБА_1 адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване не в автоматичному режимі серії ЕАА-№071191 (далі «Постанова») щодо порушення вимог ч. 1 ст. 122 КУпАП.

Відповідно до приписів оскаржуваної постанови, позивач не виконав вимогу дорожнього знаку 4.4, асаме: здійснив поворот ліворуч, чим порушив вимоги п. 8.4. «г» Правил дорожнього руху (далі «ПДР» або «Правила»).

Положеннями ст. 71 КАС України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення. В адміністративних справах про протиправність рішень суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення покладається на відповідача, якщо він заперечує проти позову. Суб'єкт владних повноважень повинен подати до суду всі наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі. При неподані цих матеріалів суд вирішує справу на підставі наявних доказів.

У відповідності до ст. 19 Конституції України органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи зобовязані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Патрульна поліція Національної поліції має повноваження щодо розгляду та винесення постанов в справах про адміністративні правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху ( які передбачені частинами першою, другою, третьою, пятою і шостою статті 121, статтями 121-1, 121-2, частинами першою, другою і третьою статті 122, частиною першою статті 123, статтями 125, 126, частинами першою, другою і третьою статті 127, статтями 128, 128-1, 129, статтею 132-1, частинами першою, другою і третьою статті 140), що передбачають стягнення у вигляді штрафу або штрафних балів.

Від імені органів Національної поліції розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право працівники органів і підрозділів Національної поліції, які мають спеціальні звання, відповідно до покладених на них повноважень.

З метою забезпечення дотримання прав особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, індивідуалізації її відповідальності та реалізації вимог ст. 245 КУпАП щодо своєчасного, всебічного, повного і обєктивного зясування обставин справи, а також вирішення її у відповідності з законом, уповноважений орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язаний з'ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна ця особа у його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, а також інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Згідно з ч. 1 ст. 268 КУпАП особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі.

У наведених положеннях визначено систему правових механізмів щодо забезпечення дотримання прав особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, на стадії розгляду уповноваженим органом (посадовою особою) справи про адміністративне правопорушення, зокрема, з метою запобігти безпідставному притягненню такої особи до відповідальності.

Відповідно до висновків, викладених у рішенні Конституційного суду України від 26.05.2015 р. усправі №5-рп/2015 складання протоколу про адміністративне правопорушення та розгляд уповноваженим органом (посадовою особою) справи про таке правопорушення належать до різних стадій адміністративного провадження. Перелік адміністративних правопорушень, за які адміністративні стягнення накладаються на місці їх вчинення, є вичерпним і може бути змінений лише законом.

Згідно з вказаним рішенням словосполучення «на місці вчинення правопорушення» і «за місцем його вчинення», які містяться у ст. ст. 258, 276 КУпАП, мають різне цільове спрямування і різний правовий зміст. Положення ч. 1 ст. 276 КУпАП, яке передбачає, що «справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення», в аспекті порушеного у конституційному поданні питання необхідно розуміти так, що використане у ньому словосполучення «за місцем його вчинення» визначає адміністративно-територіальну одиницю, на яку поширюється юрисдикція відповідного органу, уповноваженого законом розглядати справу про адміністративне правопорушення.

Положеннями ч. 3 ст. 258 КУпАП передбачено, що працівник патрульної поліції може винести постанову на місці вчинення правопорушення, тобто на місці зупинки транспортного засобу, проте, постанова не може бути винесена без розгляду адміністративної справи.

Таким чином, постанова щодо притягнення особи до відповідальності виноситься за результатами розгляду справи. Стаття 258 КУпАП вказує на те, що працівник патрульної поліції повинен дотримуватись вимог ст. 283 КУпАП, яка зазначає, що постанова виноситься тільки за результатами розгляду справи.

Разом з тим, ст. 276 КУпАП вказує, що справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення, тобто за місцезнаходження органу, уповноваженого законом розглядати справу про адміністративне правопорушення. У даному випадку, за адресою, де розташоване Управління патрульної поліції у м. Одесі.

Проте, Інспектор Управління патрульної поліції у м. Одеса лейтенант поліції ОСОБА_2 положень закону не дотримався та розглянув справу на місці зупинки транспортного засобу.

Фактично, розгляд справи на дорозі, на місці зупинки транспортного засобу, унеможливив виконання вимог ст. 245 КУпАП щодо всебічного, повного і обєктивного зясування усіх обставин відповідної справи.

Відповідно до ст. 278 КУпАП, орган (посадова особа) при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішує такі питання: 1) чи належить до його компетенції розгляд даної справи; 2) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення; 3)чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду; 4) чи витребувано необхідні додаткові матеріали; 5) чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката.

Згідно з приписами ст. 279 КУпАП, розгляд справи розпочинається з оголошення складу колегіального органу або представлення посадової особи, яка розглядає дану справу. Головуючий на засіданні колегіального органу або посадова особа, що розглядає справу, оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, розяснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов'язки. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання.

Разом з тим, Інспектор Управління патрульної поліції у м. Одеса лейтенант поліції ОСОБА_2 виніс наразі оскаржувану постанову, будь-якої підготовки до розгляду справи не було, як і не було оголошення посадової особи, яка розглядає справу, особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, не були вирішені клопотання, не були дослідженні докази, не були заслухані особи, які беруть участь у розгляді справи.

На підставі проаналізованих норм суд приходить до висновку, що своїми діями, Інспектор Управління патрульної поліції у м. Одеса лейтенант поліції ОСОБА_2 грубо порушив вимоги ст. ст.278, 279 КУпАП.

Крім того, суд вважає за необхідне зазначити, що пунктом 24 постанови Пленуму Верховного суду України №14 від 23.12.2005 р. «Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті» встановлено, що зміст постанови має відповідати вимогам, передбаченим ст. ст. 283, 284 КУпАП. У ній, зокрема, необхідно навести докази, на яких ґрунтується висновок про вчинення особою адміністративного правопорушення, та зазначити мотиви відхилення інших доказів, на які посилався правопорушник, чи висловлених останнім доводів.

Згідно зі ст. 251 КУпАП доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

При цьому, постанова серії ЕАА №071191 від 11.03.2017 р. не містить посилань на жодні належні та допустимі докази, зокрема, показання свідків, показання технічних приладів та засобів, на підставі яких поліцейським Управління патрульної поліції у м. Одеси зроблено висновок про вчинення позивачем адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 КУпАП.

Відповідачем не надано до суду жодного доказу, який би спростовував твердження позивача та підтверджуючого законність і обґрунтованість постанови, що оскаржується.

Крім того, Інспектором Управління патрульної поліції у м. Одеса проігноровано вимоги ч. 2 ст. 33 КУпАП, якою передбачено, що при накладенні стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, крім випадків накладення стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксованому в автоматичному режимі.

Стаття 252 КУпАП визначає, що орган (посадова особа) оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю.

При цьому, підставою для притягнення тієї чи іншої особи до адміністративної відповідальності є вчинення адміністративного правопорушення.

Згідно з положеннями ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням визнається протиправна винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Відповідачем не надано до суду жодних доказів, які б спростовували твердження позивача про те, що що він поворот ліворуч на вул. Семінарська з проспекту Шевченка в зоні дії д.з.4.4 не здійснював.

Слід також зазначити, що у оскаржуваній постанові про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності відсутні будь-які докази на підтвердження його вини у порушенні Правил дорожнього руху; в наявності є лише постанова Інспектора Управління патрульної поліції у м. Одеса серії ЕАА №071191 від 11.03.2017 р. про притягнення позивача до адміністративної відповідальності, яка, однак, не дає підстав стверджувати про наявність факту порушення ОСОБА_1 Правил дорожнього руху.

У зв'язку з викладеним, суд приходить до висновку, що відповідачем при розгляді даної справи про адміністративне правопорушення не були у повному обсязі досліджені обставини події, не дана належна оцінка доказам винності позивача, а тому прийнято хибне рішення про притягнення позивача до адміністративної відповідальності.

Проаналізувавши зібрані по справі докази у їх сукупності, суд приходить до висновку, що вимоги ОСОБА_1 є законними та обґрунтованими, відповідно такими, що підлягають задоволенню.

Таким чином, керуючись положеннями ч. 2 ст. 3, ст. ст. 158 163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов ОСОБА_1 до Інспектора Управління патрульної поліції у м. Одеса лейтенанта поліції ОСОБА_2 про визнання протиправною та скасування постанови - задовольнити.

Визнати протиправною та скасувати постанову про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване не в автоматичному режимі серії ЕАА-№071191 від 11.03.2017 року, якою на ОСОБА_1 на підставі ч. 1 ст. 122 КЗпАП України накладено штраф у розмірі 255 грн.

Постанова може бути оскаржена до Одеського апеляційного адміністративного суду протягом десяти днів з дня отримання копії постанови шляхом подачі апеляційної скарги через Приморський районний суд м.Одеси.

Суддя А.Ю. Бойчук
Quodcunque aliquis ob tutelam corporis sui fecerit jure id fecisse videtur

Offline Zloj_ya

 • Hero Member
 • *****
 • Повідомлень: 2692
 • карма +192/-16
  Весьма грамотно и основательно...  :)
Каждый в своей жизни хоть раз "наступал на грабли"...  И далеко не каждый мог понять что же с ним произошло...

Offline mark

 • Hero Member
 • *****
 • Повідомлень: 5584
 • карма +295/-11
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66107039

Справа № 522/5661/17


анонса не было...
хотелось бы увидеть саму "позовну заяву"  ::)
-------------------------------------------
Ко мне часто приходят гениальные мысли...
...но меня никогда нет дома :(

Offline vad160568

 • Hero Member
 • *****
 • Повідомлень: 9296
 • карма +467/-27
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66107039

Справа № 522/5661/17


анонса не было...
хотелось бы увидеть саму "позовну заяву"  ::)
Мне тоже, но "Пробачте, бананів нема", как я понимаю ее текст практически полностью процитирован в решении суда. ;D
Quodcunque aliquis ob tutelam corporis sui fecerit jure id fecisse videtur

Offline YaAA

 • Hero Member
 • *****
 • Повідомлень: 4187
 • карма +221/-15
как я понимаю ее текст практически полностью процитирован в решении суда. ;D
а мне видится несколько наоборот, что скорее всего позовна заява писалась с уже заготовленной муськи решения суда, вот первый же поиск выдал практически копию http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65717245 , но в любом случае всё основано на отсутствии доказів...

Offline vad160568

 • Hero Member
 • *****
 • Повідомлень: 9296
 • карма +467/-27
как я понимаю ее текст практически полностью процитирован в решении суда. ;D
а мне видится несколько наоборот, что скорее всего позовна заява писалась с уже заготовленной муськи решения суда, вот первый же поиск выдал практически копию http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65717245 , но в любом случае всё основано на отсутствии доказів...
И это правильно, ибо нефиг. Дело в том, что штука то системная, и одним из краеугольных камней является отсутствие протокола.
Quodcunque aliquis ob tutelam corporis sui fecerit jure id fecisse videtur

Offline skos

 • Hero Member
 • *****
 • Повідомлень: 2263
 • карма +120/-2
 • Днепр
Вчера не остановился на стопе. Не заметил, честно. Хоть тыщу раз там ездил. Выдали такую ленту. Готов оплатить, но... В свете вышеизложенного хотелось бы поэксперементировать))) Помогите составить позовну заяву, плз.
« Останнє редагування: 27 Червня, 2017, 20:41:20 від skos »

Offline vad160568

 • Hero Member
 • *****
 • Повідомлень: 9296
 • карма +467/-27
Вчера не остановился на стопе. Не заметил, честно. Хоть тыщу раз там ездил. Выдали такую ленту. Готов оплатить, но... В свете вышеизложенного хотелось бы поэксперементировать))) Помогите составить позовну заяву, плз.
До Малиновського районного суду м. Одеси
65........... м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-А
Позивач: ................... Віталій Олексійович
м. Одеса, вул. ..................................
Відповідач:
Інспектор 1-ї роти 4-го батальйону Управління патрульної поліції МВС України в м. Одеса Лозовський Олексій Володимирович. м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 5. т. 399-777, 365-777

Адміністративний позов
про оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення серії ПС2 № 794675 від 17 грудня 2015 року, винесеної інспектором 1-ї роти 4-го батальйону УПП МВС України в м. Одеса рядовим поліції Лозовським Олексієм Володимировичем, відповідальність за яке передбачена ч.1, ст.122 КпАП України.

Постановою у справі про адміністративне правопорушення серії ПС2 №794675 від 17.12.2015 року, винесеною інспектором 1-ї роти 4-го батальйону УПП МВС України в м. Одеса рядовим поліції Лозовським Олексієм Володимировичем, мене Колмичек Віталія Олексійовича, притягнуто до адміністративної відповідальності та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 255 грн.
Вважаю вказану постанову незаконною, необґрунтованою та такою, що підлягає скасуванню, (а справа якщо вона є ? – закриттю) з наступних підстав. Я не вчиняв порушення, зазначеного у постанові: не порушував правил дорожнього руху і не здійснював перетин суцільної лінії дорожньої розмітки 1.12 «Стоп лінія» по вул. 25-ї Ч. Дивізії, 8/1.
Про те, що я не згідний із доводами особи яка намагалася мене звинуватити у порушенні вимог ПДР, я повідомляв особисто, при цьому звертав його увагу на те, що наглядом за дорожнім рухом саме вказаного перехрестя патрульні поліцейські не займалися, а наздогнали мене патрульним автомобілем яким вони рухалися на вул. Корольова, 5, біля Управління поліції. Ніяких доказів підтверджуючих факт начебто допущеного правопорушення, передбачених вимогами чинного законодавства, а саме: ст. 251 КУпАП, інспектор Лозовський О.В., мені не представив і не міг представити так як порушень ПДР я не скоював. Крім цього, зазначені співробітники під час спілкування поводили себе вкрай негативно та зневажливо по відношенні до мене. На мої зауваження з приводу їх безпідставної спроби звинуватити мене у допущеному правопорушенні не реагували, і по причині відсутності у них будь-яких фактичних доказів, принципово провокували на конфлікт безпідставно мене звинувачуючи.
Окремо прошу звернути увагу суду на той факт, що оскаржувана мною постанова серії ПС2 №794675 від 17.12.2015 року у справі про адміністративне правопорушення, яку мене заставили отримати, виносилася працівником патрульної поліції Лозовським О.В. без моєї участі з грубим порушенням вимог чинного законодавства.
Такими зневажливими та непристойними діями працівники поліції порушили мої права як громадянина України та свої посадові інструкції (внутрішні нормативні документи, що встановлюють порядок патрулювання), а також і норми законів, що встановлюють порядок з’ясування обставин події та кваліфікації її як адміністративний проступок, у тому числі порядок притягнення до адміністративної відповідальності.
Згідно ч. 3 ст. 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах отриманих незаконним шляхом.
Відповідно до ст. 245 КУпАП, завданнями провадження у справі про адміністративне правопорушення є повне, всебічне і об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, тощо.
Стаття 251 КУпАП Докази. Доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність
адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, який на місці не складався, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими
документами.
Однак жодних із вищенаведених доказів мого правопорушення мені не представлено.
Відповідно до статті 222 КУпАП, органи внутрішніх справ (Національна поліція) розглядають справи про адміністративні правопорушення ….. частини перша, друга і третя статті 122, частина перша статті 123, статті 124-1 - 126, ….. і т.д. Від імені органів внутрішніх справ (Національної поліції)
розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: ..… частинами першою, другою
і третьою статті 122, частиною першою статті 123, статтями 125,
126, і т.д …., що передбачають стягнення у вигляді штрафу
або штрафних балів, - уповноважені працівники підрозділів патрульної служби Національної поліції, які мають спеціальні звання.
Звертаю увагу суду, що статтею 254 КУпАП, передбачено, що про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол (який відноситься до джерел доказів) уповноваженими на те посадовою особою. Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, складається у двох екземплярах, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності. Однак у відношенні мене протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст. 122 КУпАП, не складався.
Статтею 255 КУпАП, регламентовано, що у справах про адміністративні правопорушення розгляд яких віднесено до відання органів, зазначених у статтях 222 - 244-19 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи цих органів і ця норма закону не скасована, а тому працівники поліції у випадку як зі мною повинні нею керуватися.
Протокол не складається у випадках, передбачених статтею 258 цього Кодексу, а зазначеною статтею передбачено: протокол не складається в разі вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтями 70, 77, частиною третьою статті 85, статтею 153, якщо розмір штрафу не перевищує трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, частиною першою статті 85, якщо розмір штрафу не перевищує семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, статтею 107 (у випадках вчинення правопорушень, перелічених в частині третій статті 238) частиною третьою статті 109, статтями 110, 115, частинами першою, третьою і п'ятою статті 116, частиною третьою статті 116-2, частинами першою і третьою статті 117 (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження на місці вчинення правопорушення), статтями
118, 119, статтями 134, 135, 185-3 цього Кодексу, якщо особа не оспорює допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається.
Крім цього, протокол не складається у разі вчинення адміністративних правопорушень, розгляд яких віднесено до компетенції Національної поліції, та адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі. Протоколи не складаються і в інших випадках, коли відповідно до закону штраф накладається і стягується, а попередження оформлюється на місці вчинення правопорушення.
У випадках, передбачених частинами першою та другою цієї статті, уповноваженими органами (посадовими особами) на місці вчинення правопорушення виноситься постанова у справі про адміністративне правопорушення відповідно до вимог статті 283 цього Кодексу.
Якщо під час складання постанови у справі про адміністративне
правопорушення особа оспорить допущене порушення і адміністративне
стягнення, що на неї накладається, то уповноважена посадова особа
зобов'язана скласти протокол про адміністративне правопорушення
відповідно до вимог статті 256 цього Кодексу, крім випадків
притягнення особи до адміністративної відповідальності за вчинення
адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 185-3 цього Кодексу, та правопорушень у сфері забезпечення дорожнього руху, у тому числі зафіксованих в автоматичному режимі. Цей протокол є додатком до постанови у справі про адміністративне правопорушення.
Тобто у даному випадку при відсутності будь яких фактичних доказів підтверджуючих факт допущеного мною правопорушення, відсутності зафіксованого порушення ПДР у автоматичному режимі та категоричної моєї незгоди із пред’явленим працівником патрульної поліції мені порушенням вимог ПДР, посадова особа Лозовський О.В., зобов’язаний був скласти протокол про адміністративне правопорушення передбачене ч.1, ст. 122 КУпАП.
Крім цього зазначаю, що конкретного переліку правопорушень у сфері забезпечення дорожнього руху, на підставі яких протокол не складається чинним законодавством не передбачено, а тому з урахуванням вищенаведеного співробітник поліції зобов’язаний був скласти протокол про адміністративне правопорушення, ознайомити мене з правами та обов’язками передбаченими ст. 63 Конституції України, ст.268 КУпАП, надати можливість скористатися правовою (юридичною) допомогою, а потім відповідно до вимог ст.ст.280-283 КУпАП розглядати справу та виносити відповідну постанову.
Таким чином при винесенні заочної у відношенні мене постанови у справі про адміністративне правопорушення, без моєї участі та запрошення свідків, були порушенні мої Конституційні права та перевищено службові повноваження з боку працівника патрульної поліції, який повинен чітко дотримуватися вимоги закону.
З урахуванням вищевикладеного, винесена в порушення ст. 62 Конституції України та ст.ст. 251, 254, 255, 258, 280, 283, 33, 34, 35, 36 КпАП України, постанова у справі про адміністративне правопорушення серії ПС2 №794675 від 17.12.2015 року, за ч.1 ст.122 КУпАП підлягає скасуванню у зв’язку з відсутністю доказів події проступку, за який наступає адміністративна відповідальність та неправомірністю її винесення.
Керуючись ст.ст.268, 288 КУпАП та ст.106 КАС України прошу суд:
1.   Долучити до позову клопотання: Відповідно до ст. 288 КУпАП особа, яка оскаржила постанову у справі про адміністративне правопорушення, звільняється від сплати державного мита. 23 січня 2015 року Пленум Верховного суду України прийняв Постанову №2, якою прийнято рішення довести до відома суддів апеляційних, окружних адміністративних та місцевих загальних судів «Довідку про результати вивчення та узагальнення практики застосування адміністративними судами положень Закону України «Про судовий збір» в якій зазначено: «питання справляння судового збору, крім ЗУ «Про судовий збір», регулюється іншим законодавством. Зокрема відповідно до частини четвертої ст.288 КУпАП особа яка оскаржила постанову у справі про адміністративне правопорушення, звільняється від сплати державного мита. Припис ч.4 ст.288 КУпАП не вступає в колізію з положенням ст.5 Закону №3674-VI, якою визначено пільги щодо сплати судового збору, оскільки коло вимог осіб, які мають такі пільги за цим Законом не є вичерпним. Крім того, у цьому випадку необхідно виходити з того, що норми ч.4 ст.288 КУпАП є спеціальними нормами порівняно з нормами Закону «Про судовий збір». Отже, за подання до суду адміністративного позову про скасування постанови у справі про адміністративне правопорушення якою особу притягнуто до адміністративної відповідальності та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу, судовий збір не сплачується у порядку та розмірах установлених Законом «Про судовий збір», зазначено у довідці. На підставі викладеного прошу звільнити мене від сплати судового збору.

2.   Визнати дії інспектора 1-ї роти 4-го батальйону Управління патрульної поліції МВС України в м. Одеса Лозовського Олексія Володимировича, під час розгляду справи про адміністративне правопорушення та винесення постанови серії ПС2 №794675 від 17.12.2015 за ч.1 ст.122 КУпАП, незаконними.

3.   Постанову у справі про адміністративне правопорушення серії ПС2 №794675 від 17.12.2015 за ч.1 ст.122 КУпАП скасувати, а провадження у справі якщо воно є - закрити.

До адміністративного позову додаю:
1.   Копію паспорта.
2.   Копію адміністративного позову.
3.   Копію постанови у справі про адміністративне правопорушення серії ПС2 №794675 від 17.12.2015 року.

_________________


Вот по ссылке тема, здесь все в одном флаконе.
http://roadcontrol.org.ua/forum/viewtopic.php?f=84&t=43958
Quodcunque aliquis ob tutelam corporis sui fecerit jure id fecisse videtur

Offline skos

 • Hero Member
 • *****
 • Повідомлень: 2263
 • карма +120/-2
 • Днепр
Та не... Он не скоював, а я скоював. Так врать не смогу. Пойду платить))

Offline YaAA

 • Hero Member
 • *****
 • Повідомлень: 4187
 • карма +221/-15
Та не... Он не скоював, а я скоював. Так врать не смогу. Пойду платить))
Да ладно Вам, врать и необязательно, просто напишите, что Вважаю вказану постанову незаконною, необґрунтованою та такою, що підлягає скасуванню,
и дальше по контексту начиная со слов
 Відповідно до ст. 245 КУпАП, завданнями провадження у справі про адміністративне правопорушення є повне, всебічне і об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, тощо.
Стаття 251 КУпАП Докази. Доказами в справі
......
и про протокол можно наваять, а главный акцент отсутствие доказательств. Принесёт Светка в суд доказы, тогда и заплатите, а не принесёт - может судья и скасует постанову, 255 на дороге не валяются, по нормальному за такое нарушение можно было бы ограничиться и зауваженням, ввиду малозначности, не те времена, что бы не попытаться обжаловать, даже если и нарушил неумышленно, и не грубо....

Offline vad160568

 • Hero Member
 • *****
 • Повідомлень: 9296
 • карма +467/-27
Та не... Он не скоював, а я скоював. Так врать не смогу. Пойду платить))
Доказательства есть? Нет? Значит не скоював. К закромом Родины пора приделать дно.
Quodcunque aliquis ob tutelam corporis sui fecerit jure id fecisse videtur

Offline Oleg150965

 • Hero Member
 • *****
 • Повідомлень: 2630
 • карма +114/-5
Та не... Он не скоював, а я скоював. Так врать не смогу. Пойду платить))
Доказательства есть? Нет? Значит не скоював. К закромом Родины пора приделать дно.

Они ж Путины на это и расчитывают, что никто за 255 бороться не будет а ответственности за "беспердел"  для "писателей" нет.


Offline vad160568

 • Hero Member
 • *****
 • Повідомлень: 9296
 • карма +467/-27
Та не... Он не скоював, а я скоював. Так врать не смогу. Пойду платить))
Доказательства есть? Нет? Значит не скоював. К закромом Родины пора приделать дно.

Они ж Путины на это и расчитывают, что никто за 255 бороться не будет а ответственности за "беспердел"  для "писателей" нет.
Ну, и где Вы здесь беспредел увидели. Ну нарушил, ну опостановили, в законодательстве есть косяки, благодаря чему есть шанс отменить Постанову. Все что делает человек для своей защиты является законным. ;)
Quodcunque aliquis ob tutelam corporis sui fecerit jure id fecisse videtur

Offline vad160568

 • Hero Member
 • *****
 • Повідомлень: 9296
 • карма +467/-27
И да, господа, если Вы имеете намерение обжаловать Постановление, при общении с полицейскими не признавайте на словах вину в совершении правонарушения. Мне известен случай отказа суда в исковых требованиях по причине того, что после остановки, достаточно грамотный водитель признал вину в мелком нарушении (заезд за 1.12) на светофоре и просил ограничиться предупреждением, никаких доказательств не было, но получил Постанову, когда пошел в отказ, полицаи в суд притащили запись с бодикама, включенного после остановки, где на записи водитель признал свою вину. Комментарий судьи был прост, не надо было врать в исковом - закрыл бы по 22, а так вильна каса. Может Сергею следует рассмотреть вариант признания вины с просьбой закрыть по малозначительности, если его позиция "не врать".
Quodcunque aliquis ob tutelam corporis sui fecerit jure id fecisse videtur

Offline Oleg150965

 • Hero Member
 • *****
 • Повідомлень: 2630
 • карма +114/-5
Та не... Он не скоював, а я скоював. Так врать не смогу. Пойду платить))
Доказательства есть? Нет? Значит не скоював. К закромом Родины пора приделать дно.

Они ж Путины на это и расчитывают, что никто за 255 бороться не будет а ответственности за "беспердел"  для "писателей" нет.
Ну, и где Вы здесь беспредел увидели. Ну нарушил, ну опостановили, в законодательстве есть косяки, благодаря чему есть шанс отменить Постанову. Все что делает человек для своей защиты является законным. ;)

Читайте позов

Визнати дії інспектора 1-ї роти 4-го батальйону Управління патрульної поліції МВС України в м. Одеса Лозовського Олексія Володимировича, під час розгляду справи про адміністративне правопорушення та винесення постанови серії ПС2 №794675 від 17.12.2015 за ч.1 ст.122 КУпАП, незаконними.


По Вашей же ссылке - http://roadcontrol.org.ua/forum/viewtopic.php?f=84&t=43958

Постанову про адміністративне правопорушення серії ПС2 №794675 від 17 грудня 2015 року, ухвалену ІПП 1 роти 4 батальйону Управління патрульної поліції в місті ОСОБА_1 патрульної поліції ОСОБА_3 про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка передбачена ст. 122 ч.1 КУпАП скасувати.

Провадження у справі про адміністративне правопорушення про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка передбачена ст. 122 ч.1 КУпАП закрити, у звязку з відсутністю в діях особи складу адміністративного правопорушення.


А что, разве незаконно составленный протокол есть издержки производства или лазейка для инспектора? Было бы все по Закону и вопросов бы не было!

А жопу надо прикрывать дабы сраму не набираться.