Автор Тема: ГИС активизировалась с нового года!  (Прочитано 8854 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline DarkDart

 • Hero Member
 • *****
 • Повідомлень: 7126
 • карма +281/-31
 • Киев
Re: ГИС активизировалась с нового года!
« Reply #15 : 31 Січня, 2012, 01:01:54 »
Мать, скорее всего.
Поручителей не было - кредитная карта.
Тогда я не вижу, что с него можно взять.
Другой вопрос, что если мать не прописана в этом доме, может оказаться дешевле заплатить долг и ему вступать в наследство.
Что-то было в законах про уменьшение налога на наследство при совместном проживании.

odessa

 • Гість
Re: ГИС активизировалась с нового года!
« Reply #16 : 31 Січня, 2012, 01:07:24 »

В то же время есть видео от активиста ДК, у которого пытались отобрать авто по такой же причине. Вроде за полтора часа отбился (прибывший начальник ГАИ махнул на него рукой...).

<a href="http://www.youtube.com/v/Px0Htvv1IiQ?version=3&amp;feature=player_detailpage" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/Px0Htvv1IiQ?version=3&amp;feature=player_detailpage</a>

Offline vad160568

 • Hero Member
 • *****
 • Повідомлень: 9295
 • карма +467/-27
Re: ГИС активизировалась с нового года!
« Reply #17 : 31 Січня, 2012, 10:34:25 »
Как я понимаю здесь ГАИ спрыгнули по причине того, что изначально на машину был наложен арест, а не она была в розыске, т.е. фактически загонять ее на штрафплощадку было незаконно. Исполнители отморозились, а брать ответственность на свою голову ГАИ не захотело.
Quodcunque aliquis ob tutelam corporis sui fecerit jure id fecisse videtur

Offline Shamus24

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Повідомлень: 1840
 • карма +129/-5
  • Доверительное инвестирование
Re: ГИС активизировалась с нового года!
« Reply #18 : 31 Січня, 2012, 13:39:56 »
Не нашёл, на каком основании может быть объявлен розыск транспортного средства. Кто-нибудь знает? Если в качестве имущества, за счет которого можно погасить долг, то почему именно ТС, а не телевизор? Там же целая процедура есть, как определить имущество, подлежащее аресту и реализации, и вряд-ли эти ретивые исполнители её выполняли, мне так кажется.
Пока похоже, что такие розыски незаконны, и могут быть обжалованы.

odessa

 • Гість
Re: ГИС активизировалась с нового года!
« Reply #19 : 31 Січня, 2012, 13:43:51 »
Я тоже в этих вопросах ничего не знаю, тем не менее, не понимаю, почему речь идёт о розыске. Наложение запрета на отчуждение - могу понять. А вот подача автомобиля, который не скрывается в розыск - не понятно. Почему не подают в розыск телевизор, или расчёску?.. ::)

Offline vad160568

 • Hero Member
 • *****
 • Повідомлень: 9295
 • карма +467/-27
Re: ГИС активизировалась с нового года!
« Reply #20 : 31 Січня, 2012, 14:04:25 »
Стаття 40. Оголошення розшуку    
  1. У  разі  відсутності  відомостей  про  місце   проживання, перебування чи місцезнаходження боржника - фізичної особи, а також дитини за виконавчими документами про відібрання дитини  державний виконавець звертається до суду з поданням про винесення ухвали про розшук  боржника  або  дитини.   У   разі   необхідності   розшуку транспортного   засобу   боржника  державний  виконавець  виносить постанову про такий  розшук,  яка  є  обов'язковою  для  виконання органами внутрішніх справ.
     2. Розшук   боржника   -   фізичної   особи,  дитини,  розшук транспортних засобів боржника здійснюють органи внутрішніх  справ, а  розшук  боржника  -  юридичної  особи  та іншого майна боржника організовує державний виконавець.  Розшук оголошується  відповідно за  місцем  виконання  рішення  або  за  останнім  відомим  місцем проживання,    перебування,    місцезнаходженням    боржника    чи місцезнаходженням   його   майна,   або   за   місцем   проживання (місцезнаходженням) стягувача.
     3. Витрати органів внутрішніх  справ,  пов'язані  з  розшуком боржника  - фізичної особи,  дитини за виконавчими документами про відібрання дитини або транспортних засобів боржника,  стягуються з боржника  за  ухвалою  суду.  Витрати,  пов'язані  з  організацією розшуку боржника - юридичної  особи  або  іншого  майна  боржника, стягуються з боржника у порядку, встановленому цим Законом.
     4. Незвернення  державного  виконавця  до  суду  у  випадках, передбачених частиною першою цієї статті,  а  також  інші  дії  та бездіяльність державного виконавця,  пов'язані з розшуком боржника або його майна,  можуть бути  оскаржені  у  десятиденний  строк  у порядку, встановленому цим Законом.

Стаття 52. Порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника  
   1. Звернення  стягнення  на  майно  боржника  полягає  в його арешті, вилученні та примусовій реалізації.
     2. Стягнення за виконавчими документами звертається  в  першу чергу  на  кошти  боржника  у  гривнях  та іноземній валюті,  інші цінності,  у тому числі кошти на рахунках  і  вкладах  боржника  у банках та інших фінансових установах,  на рахунки в цінних паперах у депозитаріях цінних паперів.
     3. Готівкові кошти, виявлені у боржника, вилучаються.
     4. На кошти та інші  цінності  боржника,  що  знаходяться  на рахунках,  вкладах  та  на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, накладається арешт. Арешт поширюється також на кошти на рахунках,  які  будуть  відкриті  після  винесення  постанови  про накладення арешту.
     5. У разі відсутності у боржника коштів та  інших  цінностей, достатніх  для задоволення вимог стягувача,  стягнення звертається також на належне боржнику інше майно,  за винятком майна,  на  яке згідно  із  законом  не  може бути накладено стягнення.  Звернення стягнення на майно боржника  не  зупиняє  звернення  стягнення  на кошти  боржника.  Боржник має право запропонувати ті види майна чи предмети,  на які необхідно  в  першу  чергу  звернути  стягнення. Черговість  стягнення  на  кошти  та інше майно боржника остаточно визначається державним виконавцем.
     6. Стягнення  на  майно  боржника  звертається  в  розмірі  і обсязі,  необхідних  для  виконання  за  виконавчим документом,  з урахуванням стягнення  виконавчого  збору,  витрат,  пов'язаних  з організацією та проведенням виконавчих дій, штрафів, накладених на боржника під час виконавчого  провадження.  У  разі  якщо  боржник володіє майном спільно з іншими особами,  стягнення звертається на його  частку,  що  визначається  судом  за   поданням   державного виконавця.
     7. У  разі  якщо  сума,  що  підлягає стягненню за виконавчим провадженням,  не перевищує десяти розмірів мінімальної заробітної плати,  звернення  стягнення  на  єдине житло боржника та земельну ділянку,  на якій розташоване це житло,  не здійснюється. У такому разі  державний  виконавець  зобов'язаний  вжити  всіх заходів для виконання рішення за рахунок іншого майна боржника.

Стаття 57. Арешт і вилучення майна боржника  
    1. Арешт  майна  боржника  застосовується  для   забезпечення реального виконання рішення.
     2. Арешт   на   майно  боржника  може  накладатися  державним виконавцем шляхом:
     винесення постанови  про  арешт  коштів  та  інших  цінностей боржника,  що знаходяться на рахунках і вкладах чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах;
     винесення постанови про арешт коштів,  що перебувають у  касі боржника або надходять до неї;
     винесення постанови  про  арешт  майна боржника та оголошення заборони на його відчуження;
     проведення опису майна боржника і накладення на нього арешту.
     3. Постановами,  передбаченими частиною другою  цієї  статті, може  бути накладений арешт у розмірі суми стягнення з урахуванням виконавчого  збору,   витрат,   пов'язаних   з   організацією   та проведенням  виконавчих  дій  та застосованих державним виконавцем штрафів,  на все майно боржника  або  на  окремі  предмети.  Копії постанови,  якою  накладено  арешт  на майно боржника та оголошено заборону  на  його  відчуження,  державний   виконавець   надсилає органам, що здійснюють реєстрацію майна або ведуть реєстр заборони на його відчуження.
     4. Копії постанови державного виконавця про арешт  коштів  чи майна  боржника  надсилаються  не  пізніше наступного робочого дня після  її  винесення  боржнику  та  банкам  чи  іншим   фінансовим установам  або  органам,  зазначеним у частині другій цієї статті. Постанова державного виконавця про арешт коштів чи майна  боржника може бути оскаржена в десятиденний строк у порядку,  встановленому цим Законом.
     5. Про проведення опису майна боржника і накладення на  нього арешту  державний  виконавець  складає  акт  опису та арешту майна боржника.  Під час  проведення  опису  та  арешту  майна  боржника державний  виконавець  має право оголосити заборону розпоряджатися ним,  а в разі  потреби  -  обмежити  права  користування  майном, здійснити опечатування або вилучити його у боржника та передати на зберігання іншим особам,  про що  зазначається  в  акті  опису  та арешту.  Вид,  обсяг  і  строк  обмеження встановлюються державним виконавцем   у   кожному   конкретному   випадку   з   урахуванням властивостей  майна,  його  значення  для  власника чи володільця, необхідності використання та інших обставин.
     6. Порушення заборони державного виконавця розпоряджатися або користуватися  майном,  на  яке  накладено  арешт,  тягне за собою передбачену законом відповідальність зберігача майна.
     7. Вилучення  арештованого  майна  з   передачею   його   для реалізації    здійснюється   у   строк,   встановлений   державним виконавцем,  але не раніше ніж через п'ять днів  після  накладення арешту.  Продукти та інші речі,  що швидко псуються, вилучаються і передаються для продажу негайно після накладення арешту.
     8. Виявлені під час опису  цінні  папери,  ювелірні  та  інші побутові  вироби із золота,  срібла,  платини і металів платинової групи,  дорогоцінного каміння і  перлів,  а  також  лом  і  окремі частини   таких   виробів,  на  які  накладено  арешт,  підлягають обов'язковому вилученню  і  не  пізніше  наступного  робочого  дня передаються  на  зберігання установам Національного банку України, які зобов'язані прийняти їх на безоплатній основі.  Арешт на цінні папери  накладається в порядку,  встановленому Кабінетом Міністрів України.
« Останнє редагування: 31 Січня, 2012, 14:06:13 від vad160568 »
Quodcunque aliquis ob tutelam corporis sui fecerit jure id fecisse videtur

Offline ras

 • Hero Member
 • *****
 • Повідомлень: 7065
 • карма +223/-210
 • Я против власти воров и бандитов!
Re: ГИС активизировалась с нового года!
« Reply #21 : 31 Січня, 2012, 14:14:19 »
Так почему же автомобиль идет в первую очередь? Не понятно! ??? ЗА 250 грн арестовывать машину?
Вершина цинізму - це коли бачиш бардак на Майдані, але в упор не помічаєш його в країні!

"Я не злопамятный, но я юрист"

Offline vad160568

 • Hero Member
 • *****
 • Повідомлень: 9295
 • карма +467/-27
Re: ГИС активизировалась с нового года!
« Reply #22 : 31 Січня, 2012, 14:22:03 »
Так почему же автомобиль идет в первую очередь? Не понятно! ??? ЗА 250 грн арестовывать машину?
Самый простой способ заставить должника шевелиться.
Quodcunque aliquis ob tutelam corporis sui fecerit jure id fecisse videtur

Offline Shamus24

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Повідомлень: 1840
 • карма +129/-5
  • Доверительное инвестирование
Re: ГИС активизировалась с нового года!
« Reply #23 : 31 Січня, 2012, 16:27:44 »
Так почему же автомобиль идет в первую очередь? Не понятно! ??? ЗА 250 грн арестовывать машину?
Самый простой способ заставить должника шевелиться.
Заметьте, что речь идёт не об аресте, а об объявлении в розыск! Причём если с арестом более-менее ясно для чего и с какой целью, то розыск - непонятно. Какая цель объявления в розыск, какие основания, какая процедура?
А так похоже, как всегда, на государственное вымогательство: машину забрали - гони деньги, потому что доказывать будешь год, даже если прав.

Offline Андрей И.

 • Jr. Member
 • **
 • Повідомлень: 79
 • карма +3/-0
Re: ГИС активизировалась с нового года!
« Reply #24 : 04 Лютого, 2012, 22:00:20 »
Мне в конце декабря пришло письмо из ГИС по штрафу годовой давности, поскольку дозвонится им нереально, пришлось ехать. Там под диктовку написал заявление о прекращении производсва, этим и закончилось. Сказали, дана команда доить автовладельцев, но поскольку им от этого толку нет, то главное - закрыть производство.
Еще разговаривал с гаишником на КП, говорит, в среднем 30 машин за смену на ШП уганяют по графе "арест".
Следующую машину на жену оформлю, хрен им, а не штраф.

Offline ras

 • Hero Member
 • *****
 • Повідомлень: 7065
 • карма +223/-210
 • Я против власти воров и бандитов!
Re: ГИС активизировалась с нового года!
« Reply #25 : 08 Лютого, 2012, 21:44:49 »
Вообщем добрался и я сегодня до ГИС.

Включил 2 диктофона, думал будет шоу, хрен там, состоялся весьма не содержательный диалог:

я - бобрый день, на каком основании открыта производство по делу?
ГИС - сей час я вам покажу (роеться минуту в делах, находит мое) вот смотрите!
я - (убеждаюсь что строки давно в опе переспрашиваю) на каком основании открыто дело?
ГИС - (непонимающе смотрит)!
я - вы про сроки знаете, вы даты видели?
ГИС - (бубня себе под нос нечленораздельные и непонятные для живых существ звуки рисует кучу пометок на моем деле) вы штраф платили?
я - нет и не буду! никогда.
ГИС - (опять бубня и проклиная все живое, потом в эмоциях) ну так подавайте на меня в суд, а вообще идите в канцелярию и напишите заявление на имя начальника, через месяц получите ответ.

все.

Пошел взял бланк заявы, решил не париться и написать дома, скину им заказным. Вот образец, может кому нужно, да и подкоректируйте если шо:

Начальнику відділу державної
виконавчої служби
Києво-Святошинського РУЮ

ЗАЯВА


12 січня 2012 року державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Києво-Святошинського районного управління юстиції *********** в супереч чинному законодавству (сподіваюсь, що це звичайна технічна помилка) була винесена постанова про відкриття виконавчого провадження  ВП №30604706, щодо стягнення з мене суми 510 грн. 00 коп. згідно постанови виданої ДАІ від 02.10.2010 року № 563132.
Такі дії державного виконавця *********** вважаю неправомірними з наступних підстав:
- у статті 22 Закону України про виконавче провадження, у пункті 1, першої частини, зазначено, що посвідчення комісій по трудових спорах, постанови судів у справах про адміністративні правопорушення та постанови органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, можуть бути пред'явлені до виконання - протягом трьох місяців;
- згідно статті 25 Закону України про виконавче провадження, а саме         пункту 1, державний виконавець зобов’язаний прийняти до виконання виконавчий документ і відкрити виконавче провадження, якщо не закінчився строк пред’явлення такого документа до виконання, він відповідає вимогам, передбаченим цим Законом, і пред’явлений до виконання до відповідного органу державної виконавчої служби;
Виходячи з вищезазначеного, **************** не враховано те, що термін у який дозволено відкривати виконавче провадження по вищезгаданій постанові прострочено більше як на один рік, а згідно пункту 1, першої частини статті 26 Закону України про виконавче провадження державний виконавець відмовляє у відкритті виконавчого впровадження у разі пропуску встановленого строку пред’явлення документів до виконання.

Прошу:

1.   Скасувати постанову про відкриття виконавчого впровадження від 12.01.2012 ВП № 30604706, як таку що винесена з порушенням чинного законодавства.
2.   Повідомити мене письмово про прийняте рішення.

  
Вершина цинізму - це коли бачиш бардак на Майдані, але в упор не помічаєш його в країні!

"Я не злопамятный, но я юрист"

Offline Sten

 • Hero Member
 • *****
 • Повідомлень: 5444
 • карма +295/-7
 • Київ. Скажений автомОтичний цикліст
Re: ГИС активизировалась с нового года!
« Reply #26 : 08 Лютого, 2012, 22:15:32 »
Бляха .. от страна ... их надо еще просить! закрыть незаконно открытое .... просто писец ...
Marder II 7.5.0. Rest in peace

Offline zilovod

 • Newbie
 • *
 • Повідомлень: 27
 • карма +0/-0
Re: ГИС активизировалась с нового года!
« Reply #27 : 08 Лютого, 2012, 22:57:56 »
Вообщем добрался и я сегодня до ГИС.

Включил 2 диктофона, думал будет шоу, хрен там, состоялся весьма не содержательный диалог:

я - бобрый день, на каком основании открыта производство по делу?
ГИС - сей час я вам покажу (роеться минуту в делах, находит мое) вот смотрите!
я - (убеждаюсь что строки давно в опе переспрашиваю) на каком основании открыто дело?
ГИС - (непонимающе смотрит)!
я - вы про сроки знаете, вы даты видели?
ГИС - (бубня себе под нос нечленораздельные и непонятные для живых существ звуки рисует кучу пометок на моем деле) вы штраф платили?
я - нет и не буду! никогда.
ГИС - (опять бубня и проклиная все живое, потом в эмоциях) ну так подавайте на меня в суд, а вообще идите в канцелярию и напишите заявление на имя начальника, через месяц получите ответ.

все.

Пошел взял бланк заявы, решил не париться и написать дома, скину им заказным. Вот образец, может кому нужно, да и подкоректируйте если шо:

Начальнику відділу державної
виконавчої служби
Києво-Святошинського РУЮ

ЗАЯВА


12 січня 2012 року державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Києво-Святошинського районного управління юстиції *********** в супереч чинному законодавству (сподіваюсь, що це звичайна технічна помилка) була винесена постанова про відкриття виконавчого провадження  ВП №30604706, щодо стягнення з мене суми 510 грн. 00 коп. згідно постанови виданої ДАІ від 02.10.2010 року № 563132.
Такі дії державного виконавця *********** вважаю неправомірними з наступних підстав:
- у статті 22 Закону України про виконавче провадження, у пункті 1, першої частини, зазначено, що посвідчення комісій по трудових спорах, постанови судів у справах про адміністративні правопорушення та постанови органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, можуть бути пред'явлені до виконання - протягом трьох місяців;
- згідно статті 25 Закону України про виконавче провадження, а саме         пункту 1, державний виконавець зобов’язаний прийняти до виконання виконавчий документ і відкрити виконавче провадження, якщо не закінчився строк пред’явлення такого документа до виконання, він відповідає вимогам, передбаченим цим Законом, і пред’явлений до виконання до відповідного органу державної виконавчої служби;
Виходячи з вищезазначеного, **************** не враховано те, що термін у який дозволено відкривати виконавче провадження по вищезгаданій постанові прострочено більше як на один рік, а згідно пункту 1, першої частини статті 26 Закону України про виконавче провадження державний виконавець відмовляє у відкритті виконавчого впровадження у разі пропуску встановленого строку пред’явлення документів до виконання.

Прошу:

1.   Скасувати постанову про відкриття виконавчого впровадження від 12.01.2012 ВП № 30604706, як таку що винесена з порушенням чинного законодавства.
2.   Повідомити мене письмово про прийняте рішення.

  
Надо не заяву,а жалобу не в район,а в область,чтоб исполнитель по голове получила

Offline ras

 • Hero Member
 • *****
 • Повідомлень: 7065
 • карма +223/-210
 • Я против власти воров и бандитов!
Re: ГИС активизировалась с нового года!
« Reply #28 : 09 Лютого, 2012, 07:47:09 »

Надо не заяву,а жалобу не в район,а в область,чтоб исполнитель по голове получила
пока не хочу конфликтовать!
Вершина цинізму - це коли бачиш бардак на Майдані, але в упор не помічаєш його в країні!

"Я не злопамятный, но я юрист"

Offline Sten

 • Hero Member
 • *****
 • Повідомлень: 5444
 • карма +295/-7
 • Київ. Скажений автомОтичний цикліст
Re: ГИС активизировалась с нового года!
« Reply #29 : 09 Лютого, 2012, 09:18:17 »

Надо не заяву,а жалобу не в район,а в область,чтоб исполнитель по голове получила
пока не хочу конфликтовать!

А что Вы теряете ?
Marder II 7.5.0. Rest in peace